logo

DAV PUBLIC SCHOOL

Chandrasekharpur, Sailashree Vihar, Bhubaneswar Khurda, Odisha - 751021
Latest News  
 
Fakir Mohan Jayanti at DAV Chandrasekharpur  

Fakir Mohan Jayanti at DAV Chandrasekharpur

DAVians of Chandrasekharpur offered floral tributes to Vyasakabi & Katha Samrat Fakir Mohan Senapati on his 176th birth anniversary on the school premises on Monday.


 
DAVians of Chandrasekharpur offered floral tributes to Vyasakabi & Katha Samrat Fakir Mohan Senapati on his 176th birth anniversary on the school premises on Monday.